นโยบายด้านลิขสิทธิ์ภาพ

ภาพทุกภาพที่ส่งเข้ามา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอสิทธิ์ในการนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว


นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งภาพที่ตนเองเป็นเจ้าของ ซึ่งรูปถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิส่วนบุคคล ของบุคคลที่สาม
  2. ภาพทุกภาพที่ส่งเข้ามา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอสิทธิ์ในการนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

Copyright © 2021 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์